TRÁI PHIẾU TẬP ĐOÀN TÂN HOÀNG MINH

Lãi suất 12%/năm, mức đầu tư từ 50 triệu

  • Đơn vị phát hành: Tập đoàn Tân Hoàng Minh
  • Tài sản đảm bảo: Cổ phần công ty Bất Động Sản
  • Ngân hàng quản lý TSĐB: VIETINBANK
  • Công ty CP Chứng khoán AGRIBANK: Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu, Đại diện người sở hữu trái phiếu.
  • Đầu tư: an toàn vượt trội
  • Kỳ hạn (tháng) linh hoạt: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 24 - Đáo hạn
  • Lãi suất: lên tới 12%/năm
  • Trả lãi: Tự động hàng tháng/hàng quý vào tài khoản đăng ký
  • Liên hệ tư vấn đầu tư trái phiếu: 0983 824 386
  • https://traiphieu-tanhoangminh.com.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

XEM THÊM


ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA